Search
Close this search box.

Wie helpen we zoal een Handje?

In ons bestaan hebben we al veel steuntjes in de rug gegeven. Veelal een financiële bijdrage, vaak ook ondersteuning bij het organiseren van een evenement en ook organiseren we als stichting zelf de nodige evenementen. De bekendste van ‘onze’ evenementen zijn de jaarlijkse truckersrit op koningsdag, het winterfeest bij voetbalvereniging Rijsoord en het sinterklaasfeest.

Daarnaast heeft een grote verscheidenheid aan verenigingen en organisaties in de gemeente een ruggensteuntje van ons gehad:
padvinderij | oudheidkamer | harmonie | natuurcentrum | bluesfestival | vakantie voor ernstig gehandicapten | volière kinderboerderij | radio ridderkerk | zonnebloem en meer.

Hieronder een paar voorbeelden:

Voetbal voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS)

Voor veel kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) blijkt het lastig te zijn om mee te doen in reguliere voetbalteams. Dat komt doordat zij problemen ondervinden op het gebied van sociale communicatie en interactie en over- of ondergevoelig zijn voor prikkels. Het zijn kinderen die meer de behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid.

Mirjam Visser-de Hoge startte bij sv Slikkerveer met het auto-voetbal. Samen met Aad Snijders is zij de drijvende kracht achter het ASS-voetbal bij sv Slikkerveer. Daarvoor moest een flink aantal aanpassingen worden gedaan. Omdat structuur en een vaste plaats voor deze groep erg belangrijk is, moesten er twee speciale kleedkamers komen. Er meldden zich meteen vrijwilligers en sponsoren om dit voor elkaar te krijgen. De kleedruimtes met eigen naambordjes voor de spelers en speelsters zorgen voor vastigheid. Slikkerveer neemt met een junioren- en seniorenteam deel aan de officiële ASS-competitie van de KNVB.

Stichting Lokale Omroep Ridderkerk

Eén van de organisaties in Ridderkerk die met regelmaat een financiële bijdrage ontvangt van onze stichting is de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk (SLOR), beter bekend als Radio Ridderkerk.

In de kantine van de omroep praten we met Arjan ’t Jong, secretaris van de SLOR en hoofdredacteur TV, over Radio Ridderkerk die met ruim 100 medewerkers behoorlijk aan de weg timmert. “Allemaal vrijwilligers,” zo begint Arjan. “Zonder hen, donateurs en andere geldschieters beginnen we niets. Met alleen de rijkssubsidie redden we het niet. De advertentie-inkomsten van reclameblokken, maar ook de bijdragen van donateurs en andere geldschieters zijn onze belangrijkste inkomensbronnen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat we enorm blij zijn met de jaarlijkse bijdrage van de Stichting Help Eens Een Handje.”

Bluezy Bluesfestival Ridderkerk

Help Eens Een Handje levert jaarlijks een bijdrage aan de organisatie van het Bluezy Bluesfestival Ridderkerk. Het eerste Bluezy Bluesfestival werd gehouden in 2004. Grote animator is Nico Bravenboer, deze Ridderkerker en bluesliefhebber heeft in de loop van de jaren vele blues artiesten uit binnen- en buitenland naar Ridderkerk weten te halen.

Speeltuinvereniging Oostendam

De speeltuinvereniging in de kleinste wijk van Ridderkerk is in 1951 opgericht en werd toen – en nu nog – geheel door vrijwilligers in stand gehouden. Tot op de dag van vandaag staat de speeltuinvereniging bol van de activiteiten zoals onder meer darten, ouderensoos, bingo, fotografie, wandelen en natuurlijk de speeltuin. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor de hechte gemeenschap van Oostendam. Voor de jaarlijkse truckersrit van onze stichting fungeert de speeltuinvereniging als wisselpunt. Hier krijgen de gasten en de rijders een drankje aangeboden.

De Oudheidkamer

De Oudheidkamer is een begrip in Ridderkerk. Het plaatselijk museum is gevestigd in een oude dorpsschool aan de Kerksingel 26. De school werd begin jaren tachtig van de vorige eeuw verbouwd en ingericht als Oudheidkamer. Sinds die tijd hebben de activiteiten van de Stichting Oud Ridderkerk een grote vlucht genomen. In een permanente tentoonstelling wordt de historie van Ridderkerk belicht en zijn tal van typisch Ridderkerkse zaken te bezichtigen.

Help ons om nog meer te kunnen helpen!