Vrijwilligerswerk is het cement in de samenleving

Het verbindt en bindt. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking zet zich minstens één keer per jaar in als vrijwilliger voor een organisatie of vereniging, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook Ridderkerk kent een rijk verenigings- en clubleven, waarvoor heel veel vrijwilligers actief zijn. Soms kan dit vrijwilligerslegioen een steuntje in de rug gebruiken, hetzij door een financiële bijdrage of door ondersteuning op organisatorisch vlak.

Dan komt Stichting Help Eens Een Handje – ook wij zijn vrijwilligers – in beeld. Wij helpen waar we kunnen.

Wil je meer weten over onze activiteiten en hoe we ook jou of je club kunnen helpen?

 

Stichting Help Eens Een Handje

Missie

De stichting stelt zich ten doel clubs, verenigingen, instellingen en specifieke doelgroepen in de gemeente Ridderkerk een steuntje in de rug te geven door middel van financiële of organisatorische ondersteuning waarmee deze clubs, verenigingen, instellingen en specifieke doelgroepen hun activiteiten op sportief, sociaal en maatschappelijk terrein kunnen verwezenlijken. Het is aan de stichting om te beoordelen wie in welk jaar voor ondersteuning in aanmerking komt.

Het verwerven van de financiële middelen voor de activiteiten van de Stichting Help Eens Een Handje gebeurt door middel van fondsenwerving.

Roeiteam VOC de Forel roeit ruim € 5000,- bij elkaar voor Stichting Help Eens Een Handje.

september 2022

Super blij met de bijzondere gift!

Helpende Hand

Wie helpen we zoal een handje?

Sinds het bestaan van Stichting Help Eens Een Handje heeft een groot aantal Ridderkerkse initiatieven een steuntje in de rug mogen ontvangen.

Onze stichting is mede afhankelijk van giften

Ben jij al donateur?

We stellen het daarom op prijs als je donateur wilt worden voor welk bedrag je maar wilt, echter met een minimum van € 12 per jaar.
Bij voorbaat onze dank. Je doet er een heleboel mensen een plezier mee!

Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL83 RABO 0355 4044 27
van Stichting Help Eens Een Handje, Ridderkerk onder vermelding van ‘donateur’.