Comité van
aanbeveling

In Ridderkerk geeft de stichting ‘Help eens een Handje’ al sinds de jaren zeventig het goede voorbeeld.

Voor elkaar

Samen leven doe je met elkaar. Het lijkt een open deur, maar het is niet altijd zo vanzelfsprekend. Het vraagt inzet en inspanning om iedereen zich thuis te laten voelen in onze samenleving. Zeker nu het economisch allemaal niet zo mee zit, kunnen mensen en mooie activiteiten in de knel komen. Ook dan, of liever: juist dan moeten we er voor elkaar zijn.

In Ridderkerk geeft de stichting ‘Help eens een handje’ al sinds de jaren zeventig het goede voorbeeld. Na mijn komst naar Ridderkerk was deze stichting één van mijn verrassende ontdekkingen.

Ik bewonder de inzet van de mensen van ‘Help eens een handje’ voor mensen en organisaties die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ondanks wettelijke regelingen, subsidies en wat niet al houdt deze stichting jaar in jaar uit zijn bestaansrecht.

Ook nu laat ‘Help eens een handje’ weer van zich horen.
Van harte beveel ik de initiatieven van de stichting ‘Help eens een handje’ bij u aan!

Anny Attema,
burgemeester van Ridderkerk

Albert Kluwen
Albert KluwenAdvocaat bij De Koning Advocaten
Lees verder
Als lid van het Comité van Aanbeveling moge het duidelijk zijn dat ik de Stichting Help eens een Handje van harte aanbeveel. Een open deur zal u zeggen. Dat is echter niet zo. Nederland kent zeker de laatste jaren vele Stichtingen voor Goede Doelen. De Stichting Help eens een Handje is echter een stichting die al tientallen jaren verenigingen en instellingen werkzaam op sociaal en maatschappelijk terrein helpt met net dat kleine beetje extra geld dat deze verenigingen en instellingen missen om hun doelstellingen te realiseren. Barmhartig, zonder opsmuk, plaatselijk, vrijwillig: jaar in, jaar uit!

Sluit u aan, word sponsor!
Freek van der Valk
Freek van der ValkHotel Ridderkerk & Grandcafé Burgerzaken
Lees verder
Sinds jaar en dag levert Stichting Help eens een Handje een belangrijke bijdrage aan het leggen van sociale verbindingen in onze Ridderkerkse samenleving. Soms door projecten of evenementen financieel te ondersteunen, maar vaak ook door de handen uit de mouwen te steken en gewoon een handje te helpen. Niemand wordt daarbij vergeten, want Stichting Help eens een Handje heeft oog voor alle doelgroepen en staat voor iedereen klaar. De jaarlijkse Trukkersrit op Koningsdag is daar een mooi voorbeeld van. Met ondersteuning van talrijke vrijwilligers wordt hier jaarlijks een groots feest van gemaakt. Wij zijn er trots op dat wij hier een bijdrage aan mogen leveren en kunnen een samenwerking met de Stichting Help eens een Handje van harte aanbevelen.
Helpt u ook een handje?

Met vriendelijke groet,
Freek van der Valk
Gerard Sluimers
Gerard SluimersVoorzitter SER
Lees verder
Binnen de gemeente Ridderkerk mogen we ons gelukkig prijzen met diverse instellingen en stichtingen die zich inzetten voor de medemens. Een van deze stichtingen is “Help eens ’n handje”. Waar wij als Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) dit doen middels het organiseren van een 9-tal evenementen voor de inwoners van Ridderkerk, doet “Help eens ’n handje” dit door financiële ondersteuning van diverse groeperingen. Mede door een financiële en/of materiële bijdrage van “Help eens ’n handje” zijn organisaties en verenigingen in staat om ondersteuning te bieden of feestelijke uitje te organiseren voor diverse behoeftige groeperingen in onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Truckersrit met Koningsdag en het Winterfeest voor verstandelijk beperkten. Het is prachtig om te zien hoe intens de deelnemers aan deze evenementen genieten. Als voorzitter van de SER weet ik dat er veel vraag naar is en behoefte bestaat aan de diverse evenementen. Maar ook weet ik dat dit voor de diverse organisaties niet mogelijk is zonder financiële bijdragen zoals die van “Help eens ’n handje”. Ik kan en wil ik deze stichting dan ook van harte bij een ieder aanbevelen.
Previous
Next