Op basis van de situatie in de samenleving door het Corona-virus worden wij van stichting “Help Eens Een handje” gedwongen na te denken over het al dan niet doorgaan van de truckersrit 2020.

De overheid heeft grote evenementen voorlopig al afgeblazen tot 06 april. Wij als stichtingsbestuur, verwachten niet dat het hierbij zal blijven. In de ons omringende landen gaan de maatregelen nog verder en duren ook nog eens veel langer. Niet ondenkbaar is dat er ook in Nederland nog verdergaande maatregelen zijn te verwachten die ook nog eens langer zullen duren dan tot 06 april.

Dit geeft een grote mate van onzekerheid en dat is bij de organisatie van een dergelijk evenement niet gewenst. Wij zullen nu dus, zelf met een beslissing moeten komen.
Op basis van diverse afwegingen, waarbij wij vooral gelet hebben om de risico’s, de gezondheid en de veiligheid van alle betrokkenen bij de truckersrit, heeft het ons doen besluiten de truckersrit voor 2020 af te gelasten.

U zult begrijpen dat deze beslissing ons zwaar valt en zeker niet lichtzinnig is genomen, toch menen wij in ieders belang de goede afwegingen en het best mogelijke besluit in de huidige omstandigheden te hebben genomen.

Voor volgende jaar hopen we op betere omstandigheden en zullen we zeker weer een truckerstocht organiseren. Wij hopen dan dat iedereen, deelnemers, truckers, vrijwilligers en verkeersregelaars, weer in grote getalen en met veel enthousiasme van de partij zal zijn.

Voor nu spreken wij de hoop en de wens uit dat u gevrijwaard blijft van besmetting met Corona.

Het bestuur
Stichting Help Eens Een handje.